Nikola Bartošová


Little School Otakárek

Nikola Bartošová

absolvovala Divadelní fakultu Akademie múzických umění obor činoherní herectví.

V letech 2011 - 2017 byla členkou originálního pohybového divadla Veselé skoky. V letech 2013 - 2016 se podílela na vytváření koncertů pro děti PKF - Prague Philharmonia, kde ztvárnila hudebního skřítka Lupi. Je spoluzakladatelkou souboru Pohadlo, autorského divadla pro děti. Účastnila se několika akreditovaných kurzů v oboru taneční pedagogika (Konzervatoř Duncan Centre aj.) Do nedávné doby působila jako pedagog literárně-dramatického oboru v ZUŠ Stodůlky. Vedle herectví a pedagogiky se věnuje příležitostnému moderování (jazzové koncerty pro školy, ZUŠ open, Příběhy našich sousedů) a provedení koncertních melodramů.