Seminář Otakara Ševčíka

Učitelům (bez věkového omezení) je určen seminář, který se věnuje vybraným metodickým a interpretačním tématům. Samozřejmostí jsou přednášky o Ševčíkově metodě.

V termínu 6.–9. srpna 2024 jsou zváni do Horažďovic učitelé a všichni zájemci o Ševčíkovo dílo, aby se zúčastnili druhého ročníku mezinárodního semináře Otakara Ševčíka. Každý den mohou být účastníci přítomni veřejným i online masterclassům, exkluzivně též budou mít přístup do soukromé části, tedy individuálních lekcí nebo kreativní dílny s malými dětmi. Připravené přednášky se budou týkat života a díla Otakara Ševčíka a tématu nástrojové metodiky obecně.

Účastníci semináře mají možnost výhodného ubytování i stravy (na dotázání).

Co nabízíme?

T

Tematické přednášky

Každý den budou mít učitelé a zájemci možnost dozvědět se něco více o životě a díle Otakara Ševčíka, prostor bude i pro společnou debatu.

N

Neomezený přístup do výuky

Program výuky studentů bude z části veřejný, z části neveřejný. Pouze registrovaní učitelé budou mít možnost nahlédnout i do neveřejné části.

I

Individuální konzultace

Učitelé budou mít možnost být v kontaktu s lektory a konzultovat s nimi otázky nástrojové metodiky.

K

Komentovaná prohlídka

Účastníkům kurzů bude v horažďovickém muzeu zprostředkována komentovaná prohlídka výstavy o životě a díle Otakara Ševčíka.

F

Festivalové koncerty

V ceně kurzu je vstup na všechny festivalové koncerty spolu s dalšími výhodami, rezervací nejhezčích míst a vstupu do VIP sektorů.

P

Ševčíkovy procházky

Účastníci mají možnost se projít po Horažďovicích po místech spjatých s Otakarem Ševčíkem. Procházk uvede pan Trčka, bývalý starosta Horažďovic.

Program semináře

Seminář Otakara Ševčíka 2024

termín 4.–18. srpna 2024
  • Tematické přednášky
  • Neomezený přístup do výuky
  • Individuální konzultace
  • Komentovaná prohlídka
  • Festivalové koncerty
  • Ševčíkovy procházky
4000 Kč
Přihlášky brzy